Ana içeriğe atla

Değerli ASBÜ Çalışanları,

Bildiğiniz üzere 5018 sayılı Kanun ile ülkemizde uygulanmaya başlayan kamu mali yönetimi ve kontrol anlayışı, faaliyetlerin etkili ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi, bunun sayesinde idarenin hedeflerine ulaşması ve tüm bu süreçte saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanması üzerine kurulmuştur.

Bu kapsamda idari yönetimde hedefler tespit edilmekte ve bu hedeflere ulaşmak için kaynak planlamaları yapılmakta, iç kontrol sistemi ile de idarenin bu planlamalara uygun bir biçimde faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlayacak mekanizmalar kurulmakta ve güçlendirilmektedir.

Bu bağlamda, bir İç Kontrol Kararlılık Beyanı hazırlanmış olup web sitemizde İç Kontrol menüsü altına eklenmiştir.