Ana içeriğe atla
  1. Yöneticiler tarafından verilen veya uygun görülen projelerin iş süreçlerini hazırlamak, uygulanmasını ve doküman işlerinin yapılmasını sağlamak.
  2. Projelerde, yazılım geliştirme, bilgi ve veri güvenliği standartlarını tespit etmek,
  3. Yazılımların tasarım, plan, eğitim ve desteklerini sağlamak,
  4. Yazılımların veri tabanları ile bağlantıları, sunucu destekleri, raporlamaları, süreklilik ve entegrasyonlarını sağlamak,
  5. Üniversitenin ve bağlı birimlerinin internet sayfalarının sürekli olarak yayında kalması için gerekli iş ve işlemleri yerine getirmek,
  6. Üniversitenin internet sayfasının sürekli yayınını sağlamak, güncellemek, internet sayfasındaki duyuruları ve yenilikleri takip etmek, yayınlamak.
  7. Üniversitenin iç bilgi akışını ve çalışmakta olan projelerin işleyişini izlemek, sorunları saptamak ve yapılması gereken düzenlemeleri üstlerine önermek.
  8. Bağlı bulunduğu yöneticiler tarafından verilecek diğer görevlerin yapmak.