Ana içeriğe atla

 

 

 

 

 

        ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

 

 

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

 

GÖREV TANIMLARI

 

 

 

 

 

 

Statüsü

657 Sayılı DMK

 

 

Görev Adı

Akademik Uzman

 

 

Birimi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

 

 

Alt Birimi

Yazılım  Şube Müdürlüğü

 

 

İlk Amiri

Şube Müdürü

 

 

Görev Devri

Tekniker/ Şube Personeli

 

 

 

 

 

GÖREVİN KISA TANIMI  

Akademik unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri kanun ve diğer mevzuat düzenlemelerine uygun olarak yerine getirmek. Yaptığı iş ve işlemlerle ilgili olarak birim amirine düzenli bilgi vermek.

 

 

GÖREVİN AMACI

Yazılım Şube Müdürlüğü’nün kontrol ve koordinesinde,  üniversiteye bağlı tüm eğitim-öğretim, yönetim ve idari birimlerinin yürüttükleri hizmet süreçlerinde gereksinim duyulan bilgisayar programlarının,  yazılımların ve otomasyon çözümlerini projelendirmek yoluyla bilişim desteği sunmaktır.

 

 

 

 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

• Yazılım ile ilgisi olan şartnameleri incelemek, düzeltmek ve bu değişikleri amiri ile paylaşmak,
• Yazılımla ilgili kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak için süreç sahipleriyle, kullanıcılarla, bölüm yetkilileriyle konuşmak ve birlikte çalışmak.
• İyileştirme amacıyla mevcut süreçleri incelemek.
• Yazılımla ilgili tespit edilen kullanıcı ve sistem ihtiyaçlarını dokümante etmek
• Tasarım dokümanlarını hazırlamak
• Web sitesine Duyurular girmek,
• Web sitesine içerik güncellemesi yapmak
• Yazılımla ilgili sistem ihtiyaçlarını anlamak,
• Gerekli eğitim dokümanlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak,
• Sorumlu olduğu yazılımları test etmek,
• Gerekli teknik dokümanları hazırlamak,
• Uygulama için gerekli kodları yazmak veya düzeltmek,
• Analiz ve tasarım dokümanını anlamak ve uygulamak,
• Kuruma yeni başlayan memur, akademisyen ve öğrencilere mail hesabı açmak
• Amirleri tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

 

 

 

 

YETKİLERİ

• Müdürlükçe hazırlanan evraklara imza - paraf atmak
• Yazılım Şartnameleri incelemek.

 

 

 

 

 

İŞ GEREKLİLİKLERİ

Bilgi

• Gerekli mevzuat konusunda ileri düzey bilgi sahibi olmak
   - 5018 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
   - 657 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
   - Yükseköğretim Mevzuatı
   - Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
•Bilişim / Yazılım teknolojileri konularında bilgi, deneyim sahibi olmak

 

 

Beceri ve Yetenekler

• Bilgisayar ve internet kullanımı
• Analitik düşünebilme
• Analiz yapabilme
• Sorun çözme
• Muhakeme yapabilme
• Sonuç odaklı olma
• Düzenli ve disiplinli çalışma
• Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
• Müzakere edebilme

 

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.


Ad-Soyad: Ali EREN                                       Tarih: …../.…./2018
İmza          :

ONAYLAYAN