Ana içeriğe atla

 

 

 

 

 

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

 

 

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

 

GÖREV TANIMLARI

 

 

 

 

 

 

Statüsü

657 Sayılı DMK

 

 

Görev Adı

Teknisyen

 

 

Birimi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

 

 

Alt Birimi

Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü

 

 

İlk Amiri

Şube Müdürü

 

 

Görev Devri

Tekniker/ Şube Personeli

 

 

 

 

 

GÖREVİN KISA TANIMI  

Teknisyen unvanının gerektirdiği yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri kanun ve diğer mevzuat düzenlemelerine uygun olarak yerine getirmek.

 

 

GÖREVİN AMACI

Mevcut bilgisayarlarda ve bunlara bağlı diğer çevre birimlerinde meydana gelen donanımsal veya yazılımsal arızaları tespit etmek ve gidermek.

 

 

 

 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

• İşletim sistemi kurulumları yapmak,
• Virüs kaynaklı arızaları gidermek,
• Kablolama işlerini yapmak ve ağ iletişiminde kaynaklanan arızaları gidermek,
• Garanti süreleri sona ermiş olan donanımların tamir ve bakımlarını yapmak,
• Tamir atölyesinde tamiri yapılamayan donanımların tamirini yaptırmak,
• Yetkili servislere gönderilen arızalı donanımların takibini yapmak,
• Tekniker ile işbirliği içerisinde çalışmak,
• Amirleri tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

 

 

 

 

YETKİLERİ

• Müdürlükçe hazırlanan evraklara imza-paraf atmak

 

 

 

 

 

İŞ GEREKLİLİKLERİ

Bilgi

• Gerekli mevzuat konusunda ileri düzey bilgi sahibi olmak
   - 5018 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
   - 657 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
   - Yükseköğretim Mevzuatı
   - Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
• Kapsamlı performans programı bilgisi

 

 

Beceri ve Yetenekler

• Bilgisayar ve internet kullanımı
• Analitik düşünebilme
• Analiz yapabilme
• Sorun çözme
• Muhakeme yapabilme
• Sonuç odaklı olma
• Düzenli ve disiplinli çalışma
• Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
• Müzakere edebilme

 

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.


Ad-Soyad: Fatih DAĞDELEN                                      Tarih: …../.…./2016
İmza          :

ONAYLAYAN