Ana içeriğe atla
  1. Ana bilgisayar ve sunucular ile bu sistemlere bağlı olan donanımları sorunsuz bir şekilde işletebilmek,
  2. Hizmet içi periyodik eğitimlerle birim çalışanlarını ve son kullanıcıları kullandıkları sistemler hakkında bilinçlendirmek,
  3. Kampüslere yeterli hız ve bant genişliğinde, kesintisiz internet erişimini sağlanmak,
  4. Sistem sunucu, bilgisayar ve donanım ihtiyacını belirlemek, kurulum ve dağıtım konularında uygulama planları hazırlamak,
  5. Güvenlik duvarları (Firewall) politikalarını belirlemek ve yönetmek,
  6. Bilgisayar iletişim ağını planlamak, tasarlamak ve kurmak, performans iyileştirme çalışmaları yapmak,
  7. Kampüs ağ altyapısının fiziksel kurulumunu sağlamak, düzenlenme ve bakımını yapmak,
  8. Yeni teknolojileri takip ederek mevcut altyapıya yenilikler ekleme konusunda araştırmalar yapmak,
  9. Birimlerden gelen arızalı donanımların arıza listesini veri tabanında tutmak ve sağlıklı bir şekilde takibini yapmak,
  10. Bağlı bulunulan yöneticiler tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.