Ana içeriğe atla

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Üniversitemizin bilgisayar, ağ ve iletişim faaliyetlerini yürüten idari birimidir. Başkanlığımız akademik ve idari personel ile öğrencilere yazılımsal ve donanımsal destek verip e-posta, web, kütüphane erişimi, mobil erişim, sunucu ve servisleri, yazılım, teknik servis ve ofis hizmetleri sunmakla yükümlüdür.

Verilen hizmetlerin kalite ve verimini arttırmak amacıyla yürütülen ve geliştirilmeye çalışılan faaliyetlerimiz ana hatları ile şunlardır:

 • Üniversitemizin tüm birimleriyle bilgi teknolojileri kapsamında, bilişim ve elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarına ilişkin düzenlemeleri ve gerekli görülen hâllerde bakım ve onarım işlerini yapmak ve yaptırmak,
 • Bilimsel araştırma projeleri kapsamında ihtiyaç duyulan teknolojik bilişim ürünlerinin toplu alımları için ihale şartnamelerini oluşturmak,
 • Sunucu sistem ve bilgisayar ağını sağlıklı ve her türlü tehlikeden korunmuş biçimde düzenleyerek hizmete sunmak,
 • Üniversitemiz tüm birimlerinde internet üzerinden e-posta vb. iş ve işlemler için gerekli çalışmaları yapmak ve uygulamak,
 • Arızalı cihaz ve ağ birimlerine ilk müdahaleyi yapacak teknik desteği sağlamak,
 • Akademik birimlere gerekli olduğunda teknik destek sağlamak,
 • Üniversite veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, veri güvenliği politikaları oluşturmak, geliştirmek, üniversite çalışanlarına ve öğrencilerine bunları duyurmak,
 • Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların üniversite bünyesine aktarımı konusunda görüş ve önerilerde bulunmak,
 • Akademik ve idari işlemlerde yazılımlardan ve teknolojik aygıtlardan yararlanarak olabildiğince verimli hizmet sunumunu sağlamak,
 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
 • Üst yönetim tarafından verilecek olan diğer görevleri yapmak.

Yazılım Şube Müdürü Görev Tanımı

Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürü Görev Tanımı

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.