Ana içeriğe atla

 

 

 

 

 

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

 

 

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

 

GÖREV TANIMLARI

 

 

 

 

 

 

Statüsü

657 Sayılı DMK

 

 

Görev Adı

Tekniker

 

 

Birimi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

 

 

Alt Birimi

Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü

 

 

İlk Amiri

Şube Müdürü

 

 

Görev Devri

Tekniker/ Şube Personeli

 

 

 

 

 

GÖREVİN KISA TANIMI  

Tekniker unvanının gerektirdiği yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri kanun ve diğer mevzuat düzenlemelerine uygun olarak yerine getirmek.

 

 

GÖREVİN AMACI

Donanım ve Teknik Şube Müdürlüğünün kontrol ve koordinesinde, üniversiteye bağlı tüm eğitim-öğretim, yönetim ve idari birimlerinde kullandıkları bilgisayar, telefon, internet bağlantılarını kontrol etmek ve kesintisiz sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

 

 

 

 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

• Kurumun bilgisayar ve internet ağ alt yapısının düzenli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak,
• Sistem sunucu, bilgisayar ve donanım ihtiyacını belirlemek, kurulumu ve dağıtımı konularında uygulama planlarını hazırlamak,
• Rektörlük ve bağlı birimlerdeki bilgisayarların ve işletim sistemlerinin sürekli hizmete açık olmasını sağlamak,
• Satın alınması planlanan donanımlar için piyasa araştırması yapmak, yaklaşık maliyetini oluşturmak ve teknik şartnamesini hazırlamak,
• Belirlenecek kriterlere göre birimlere gönderilecek donanım sayılarının tespit etmek,
• Bilgisayar Mühendisi ile işbirliği içinde çalışmak,
• Amirleri tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

 

 

 

 

 

YETKİLERİ

• Müdürlükçe hazırlanan evraklara imza - paraf atmak

 

 

 

 

 

İŞ GEREKLİLİKLERİ

Bilgi

• Gerekli mevzuat konusunda ileri düzey bilgi sahibi olmak
   - 5018 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
   - 657 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
   - Yükseköğretim Mevzuatı
   - Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
• Kapsamlı performans programı bilgisi

 

 

Beceri ve Yetenekler

• Bilgisayar ve internet kullanımı
• Analitik düşünebilme
• Analiz yapabilme
• Sorun çözme
• Muhakeme yapabilme
• Sonuç odaklı olma
• Düzenli ve disiplinli çalışma
• Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
• Müzakere edebilme

 

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.


Ad-Soyad: Seher AKBABA                                      Tarih: …../.…./2016
İmza          :

ONAYLAYAN