Ana içeriğe atla

 

 

 

 

 

 

T.C.
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREV TANIM FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİM:

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 

 

ALT BİRİM:

Yazılım Şube Müdürlüğü

 

 

BİRİM YETKİLİSİ:

Bilgi İşlem Daire Başkanı

 

 

ALT BİRİM YETKİLİSİ:                         

Yazılım Şube Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

Yürütülecek Görevler Şunlardır:

 

 

1.

Yöneticiler tarafından verilen veya uygun görülen projelerin iş süreçlerini hazırlamak, uygulanmasını ve doküman işlerinin yapılmasını sağlamak.

 

 

2.

Projelerde, yazılım geliştirme, bilgi ve veri güvenliği standartlarını tespit etmek.

 

 

3.

Yazılımların tasarım, plan, eğitim ve desteklerini sağlamak,

 

 

4.

Yazılımların veri tabanları ile bağlantıları, sunucu destekleri, raporlamaları, süreklilik ve  entegrasyonlarını sağlamak

 

 

5.

Üniversitenin ve bağlı birimlerinin internet sayfalarının sürekli olarak yayımda kalması için gerekli iş ve işlemleri yerine getirmek,

 

 

6.

Üniversitenin internet sayfasının sürekli yayımını sağlamak, güncellemek, internet sayfasındaki duyuruları ve yenilikleri takip etmek ve yayınlamak

 

 

7.

Üniversitenin iç bilgi akışını ve çalışmakta olan projelerin işleyişini izlemek, sorunları saptamak ve yapılması gereken düzenlemeleri üstlerine önermek,

 

 

8.

Bağlı bulunduğu yöneticiler tarafından verilecek diğer görevlerin yapılması.

 

 

         

 

 

Tarih                                                                                                                                                           ONAYLAYAN